-->

Gerechtelijke procedures

In de gerechtelijke fase wordt de debiteur gedagvaard. Wanneer door de rechtbank een positieve uitspraak wordt gedaan dan wordt de debiteur opnieuw de mogelijkheid geboden om te betalen. Wanneer de debiteur nog steeds niet betaald dan treedt Wesselsz Gerechtelijke diensten op als intermediair met het aan Nationaal Incasso Bureau gelieerde deurwaardersnetwerk. In deze fase worden maatregelen genomen zoals beslag leggen. Het doel daarvan is om alsnog betaling te verkrijgen.